Takım Çalışması

Takım Çalışması

TAKIM ÇALIŞMASI NEDİR

Takım çalışması, kişilerin ortak amaçları doğrultusunda birlikte hareket etmesidir. Takım çalışması koordineli çalışmayı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi gerektirir.

Takım ve Liderlik

Lider ve ekip birbirinin bütünleyicisidir. Asla biri diğerinin yerini alamaz. Ekip her yönüyle birbirini tamamlayan bireylerin belli bir amaca hep birlikte yönelmesi ve bir lider eşliğinde bir bütün gibi hareket etmesidir.

Takım Liderinin Önemi

İyi bir takım lideri, tüm takım üyelerinin yeteneklerini bilmeli ve yeni yetenekleri keşfetmesinde ona yol gösterici olmalıdır. Ekibinin yeteneklerini ve tecrübelerini bilmeyen, koordinasyon becerisinden yoksun bir takım lideri düşünülemez.

Takım Çalışması Aktiviteleri Neden Önemlidir

Takım çalışması aktiviteleri, şirket çalışanlarının motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan aktivitelerdir. Bu tür aktivitelerde amaç çalışanların eğlenmesini, birlikte sosyalleşmesini, verimliliklerini artırmasını ve kaynaşarak ekip ruhu kazanmasını sağlamaktır.

Şirketlerin başarısı için çalışanların birlikte çalışması ve aynı hedefler doğrultusunda planlı çalışması çok önemlidir. Takım çalışması, şirketlerin başarısı üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Bu yüzden şirket yöneticileri ve ilgili departmanlar bu konu üzerine eğilmeli ve takım çalışmasını güçlendirici faaliyet içerisinde yerini almalıdır.

Takım Çalışmasının Kazanımları

  • Takım çalışmaları çalışanların iletişimlerini güçlendirir.
  • Takım ruhunun oluşmasını sağlar. Beraberlik duygusunu geliştirir.
  • Görev paylaşımı ve sorumluluk bilinci sağlar.
  • İşi veya projeyi için harcanacak süreyi ve gücü en aza indirir ve paylaştırır.
  • Takım çalışması süre ve enerji kayıplarını azaltacağından maliyetleri düşürdüğü gibi verimliliği de arttırır.
  • Ekip üyelerinin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını sağlar.
  • Takım çalışması, yardımlaşmanın merkezde olduğu bir çalışma ortamı olduğu için ekip üyelerinin zayıf yönlerinin gelişmesine de neden olur.
  • Takım içerisindeki fikir ayrılıklarının doğru iletişimle çözümüne olanak sağlar ve üyeler fikir ayrılıklarıyla başa çıkma yeteneği kazanır.
  • Kişiler kendini takımın bir parçası gibi hissettiğinden şirkete ya da gruba olan bağlılıkları artar, aidiyet duyguları güçlenir.
  • Ortak amaçlar, bireysel başarı hedeflerinin ötesine geçer ve biz bilinci artar.

Takım Çalışması Eğitimi

Takım çalışması demek daha fazla iletişim, daha fazla bilgi paylaşımı ve ortaya çıkan yeni fikirler demektir. İyi bir takım çalışması da takım üyelerinin özelliklerine göre sorumluluk ve görevlerin paylaşılmasıyla mümkündür.

Takım çalışması eğitimi, birlikte çalışan ekibin iletişimini kuvvetlendirme ve takım verimliliğini arttırma amaçlı bir eğitimdir. Çalışanlar ekipleriyle ortak bir amaç etrafında birleştikleri eğlenceli bir oyunun içerisinde birbirlerini daha iyi tanıyabilir ve kaynaşabilir. Ortak sorumluluk kişileri birleştiren önemli faktörlerden biridir.