Takım Çalışması

Takım Çalışması

TAKIM ÇALIŞMASI NEDİR

Takım çalışması,
kişilerin ortak amaçları doğrultusunda birlikte hareket etmesidir. Takım
çalışması koordineli çalışmayı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi
gerektirir.

Takım ve Liderlik

Lider ve ekip
birbirinin bütünleyicisidir.
Asla biri diğerinin yerini alamaz. Ekip her yönüyle birbirini tamamlayan
bireylerin belli bir amaca hep birlikte yönelmesi ve bir lider
eşliğinde bir bütün gibi hareket etmesidir.

Takım Liderinin Önemi

İyi bir takım
lideri, tüm takım üyelerinin yeteneklerini bilmeli ve yeni yetenekleri
keşfetmesinde ona yol gösterici olmalıdır. Ekibinin yeteneklerini ve
tecrübelerini bilmeyen, koordinasyon becerisinden yoksun bir takım lideri
düşünülemez.

Takım Çalışması
Aktiviteleri Neden
Önemlidir

Takım çalışması
aktiviteleri, şirket çalışanlarının motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan
aktivitelerdir. Bu tür aktivitelerde amaç çalışanların eğlenmesini, birlikte
sosyalleşmesini, verimliliklerini artırmasını ve kaynaşarak ekip ruhu
kazanmasını sağlamaktır.

Şirketlerin başarısı için çalışanların birlikte çalışması ve aynı hedefler doğrultusunda planlı çalışması çok önemlidir. Takım çalışması, şirketlerin başarısı üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Bu yüzden şirket yöneticileri ve ilgili departmanlar bu konu üzerine eğilmeli ve takım çalışmasını güçlendirici faaliyet içerisinde yerini almalıdır.

Takım Çalışmasının Kazanımları

 • Takım çalışmaları çalışanların iletişimlerini güçlendirir.
 • Takım ruhunun oluşmasını sağlar. Beraberlik duygusunu geliştirir.
 • Görev paylaşımı ve sorumluluk bilinci sağlar.
 • İşi veya projeyi için harcanacak süreyi ve gücü en aza indirir ve
  paylaştırır.
 • Takım çalışması süre ve enerji kayıplarını azaltacağından maliyetleri
  düşürdüğü gibi verimliliği de arttırır.
 • Ekip üyelerinin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını sağlar.
 • Takım çalışması, yardımlaşmanın merkezde olduğu bir çalışma ortamı
  olduğu için ekip üyelerinin zayıf yönlerinin gelişmesine de neden olur.
 • Takım içerisindeki fikir ayrılıklarının doğru iletişimle çözümüne olanak
  sağlar ve üyeler fikir ayrılıklarıyla başa çıkma yeteneği kazanır.
 • Kişiler kendini takımın bir parçası gibi hissettiğinden şirkete ya da
  gruba olan bağlılıkları artar, aidiyet duyguları güçlenir.
 • Ortak amaçlar, bireysel başarı hedeflerinin ötesine geçer ve biz bilinci
  artar.

Takım Çalışması
Eğitimi

Takım çalışması demek daha fazla iletişim, daha
fazla bilgi paylaşımı ve ortaya çıkan yeni fikirler demektir. İyi bir takım
çalışması da takım üyelerinin özelliklerine göre sorumluluk ve görevlerin
paylaşılmasıyla mümkündür.

Takım çalışması
eğitimi, birlikte çalışan ekibin iletişimini kuvvetlendirme ve takım
verimliliğini arttırma amaçlı bir eğitimdir. Çalışanlar ekipleriyle ortak bir
amaç etrafında birleştikleri eğlenceli bir oyunun içerisinde birbirlerini daha
iyi tanıyabilir ve kaynaşabilir. Ortak sorumluluk kişileri birleştiren önemli
faktörlerden biridir.