KARAKTER ANALİZİ TESTİ

KARAKTER ANALİZİ TESTİ

Karakter
Analizi Testi Nedir?

Karakter
analiz testi bilimsel araştırmalara dayanan bir kişilik analizi testidir.
Karakter analizi testi ile kişilerin insan ilişkilerindeki yaklaşımları ve
güçlü-zayıf yönleri gibi konularda bilgi edinmek amaçlanır. Özellikle insan kaynakları
uzmanları personel alımlarında bu testten sıkça faydalanır.

Karakter
Analizi Testi Nasıl Yapılır, Karakter Analizi Testleri Nelerdir?

Karakter
analizi testleri objektif testler ve projektif testler olarak ikiye ayrılır.
Günümüzde sıklıkla kullandığı objektif testler, Minnesota Çok Yönlü Kişililk
Envanteri Testi ve 16PF Kişilik Envanteri Testi’dir. Aynı şekilde Beck
Depresyon Ölçeği Testi de tercih edilen objektif testlerdendir. Rorschach
Mürekkep Testi ve Tematik Algı Testi ise sıklıkla başvurulan projektif testlerdendir.

Kimi
testlerde dedektiflik yaptırılır veya oyun oynatılır, kimi testlerde sosyal
hayattaki davranışlar göz önünde bulundurularak soru sorulur, kimi testler
kişinin sevdiği-sevmediği alanlara ve biyolojik özelliklere dayalı sorularla
yapılır, kimisinde de bazı görseller gösterilerek ilerlenir. Karakter analizi
soruları da testten teste göre değişir.

Karakter
Analizi Testi Sonuçlarına Güvenebilir Misiniz?

Karakter
analizi testleri doğru uygulandığında – % 100 doğru netice vermemekle beraber- çok
yaklaşık bir sonuca varılabilir. İş yerinin cinsine, çalışanların yaptığı işe
vb. gibi faktörlere göre uygun karakter analizi testi seçilir ve ilerlemeye
devam edilir.

İnsan
Kaynakları Performans Analizi – Oyun Oynama

Çalışanların
oynadıkları oyun süresince ön plana çıkan kişilik özelliklerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi, insan kaynakları uzmanlarının kullandıkları en yaygın
metotlardan biridir. Bu oyunlardan elde edilen sonuçlarla İK uzmanları analiz raporları
hazırlar. Bu raporlarda çalışanların iletişim, liderlik, problem çözme,
yardımlaşma, motivasyon, analitik düşünme, hoşgörülülük, fedakârlık,
savaşçılık, ebeveynlik gibi karakteristik özelliklerinin irdelenmeleri yer
alır. Bu tür başlıklar puanlanır ve değerlendirmeler tamamlanır. Aynı zamanda
İK uzmanları, bu değerlendirmeleri kendi şirketlerinde proje grupları
düzenlemede, eğitim planları oluşturmada vs. bir baz olarak kullanabiliyorlar.

EN
EĞLENCELİ TURNUVALARIN ADRESİ: THE GAME

Point
Hotel Barbaros’ta B3 katında bulunan The Game for Big Kids, yıl içerisinde
yüzden fazla şirket etkinliğine ev sahipliği yapar ve binlerce çalışanıı
misafir eder. 8 yıllık etkinlik ve oyun tecrübesinin ürünü olarak geliştirdiği
Geleneksel The Game Turnuvası ile de çalışanların kaynaşmasını, birlikte vakit
geçirmesini ve oyun etrafında birbirleriyle sosyalleşmesini sağlar.

Turnuva
konsepti hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.